KWA

Kvalitet

KWAlitet från stock till stol

Kvalitet, eller KWAlitet som vi säger, är grundläggande för oss på KWA. I praktiken handlar det om att inte kompromissa. Vi använder virke från välskötta skogar i våra möbler. Virket i sig är senvuxen furu, som kommer från norra Sverige där träden på grund av klimatet växer långsamt: därmed blir de mer tätvuxna och mycket bra som möbelråvara.

Vår kvalitetsmedvetenhet märks också i tillverkningsprocessen. Möblerna tillverkas i våra moderna fabriker i Knäred där datorstyrda produktionslinjer säkerställer en jämn och hög kvalitet i alla led, från kapsågning till färdig leverans.

För bästa hållbarhet och finish behandlas alla träytor i tre steg: grundering, lasering och toppbehandling. Ytbehandlingen är vattenbaserad och sker utan organiska lösningsmedel och samtliga beslag och fästelement, liksom alla stålmöbler, är givetvis galvaniserade för att öka livslängden.

Det finns ytterligare en kvalitetsaspekt som inte är att förglömma: det mänskliga ögat och hantverkskunnandet. För när allt kommer omkring är det just yrkesstoltheten hos våra skickliga medarbetare som gör den allra största skillnaden, mellan vanlig kvalitet – och KWAlitet.